Setiakawan Assurantiekantoor
Disclaimer

Hoewel Setiakawan Assurantiekantoor de uiterste zorg aan de inhoud van deze site besteedt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (en eventuele doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Setiakawan Assurantiekantoor geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Privacy

Setiakawan Assurantiekantoor respecteert uw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Als financieel intermediair houdt Setiakawan Assurantiekantoor zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouder heeft opgesteld.

De informatie op deze site

Setiakawan Assurantiekantoor verstrekt via deze website informatie en biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken met een van onze financieel adviseurs. U kunt dit doen door ons een email te sturen. Setiakawan Assurantiekantoor heeft met deze website niet het doel volledige product- en polisinformatie te geven. Hiervoor verwijzen we u graag naar de adviseur.

Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Setiakawan Assurantiekantoor. Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Setiakawan Assurantiekantoor worden overgenomen in andere (analoge en/of digitale) media.

Graag wijzen wij u erop dat u de informatie op deze website niet als een persoonlijk advies kunt beschouwen.

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Setiakawan Assurantiekantoor vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan. Suggesties ter verbetering van de site zijn welkom en kunnen per e-mail worden verstuurd.

Laatst aangepast op maandag, 19 april 2010 19:21