Setiakawan Assurantiekantoor
Overlijdensrisicoverzekering

Wat gebeurt er met uw gezinsfinanciën als u of uw partner overlijdt? Want minder inkomen en extra kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang of een niet afgeloste hypotheekschuld, dat is meestal de harde realiteit als één van de partners wegvalt. U kunt ervoor zorgen dat uw nabestaanden financieel goed verzorgd achterblijven. Met een risicoverzekering biedt u ze een financieel vangnet.

Direct na overlijden komt er een bedrag vrij waarmee u extra kosten of wegvallend inkomen compenseert. U bepaalt met welk bedrag uw partner en eventuele kinderen verzorgd achterblijven.

Wij kunnen u adviseren welk risico u op welk moment loopt en hoe u deze risico's kunt afdekken. Het bepalen van deze financiële risico's is maatwerk.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.