Setiakawan Assurantiekantoor
WA-verzekering

 Als u schade toe brengt aan een ander, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekert u tegen de gevolgen van eventuele schadeclaims. De verzekering biedt dekking voor u, uw inwonende gezinsleden, uw ongehuwde meerderjarige studerende kinderen, ook indien zij uitwonend zijn, pleeg-en stiefkinderen en huisdieren.

De dekking is uitsluitend van kracht in de hoedanigheid als particulier, als eigenaar van (on)roerende zaken en als verkeersdeelnemer (voetganger of fietser). In het algemeen bestaat er een werelddekking. Indien u aansprakelijk gesteld wordt, neemt de verzekeraar de claim in behandeling en bekijkt of u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Bij dekking wordt vervolgens de schade vergoed aan degene die de schade geleden heeft.

Wij adviseren om het hoogst mogelijke bedrag (2.5 miljoen Euro) te verzekeren. Voor een relatief zeer gering bedrag bent u optimaal verzekerd.

Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

 

Laatst aangepast op maandag, 19 april 2010 19:39